Försäkringskassan ska betala ut elstöd

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-11-07

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att ombesörja utbetalningar av högkostnadsskyddet till elabonnenter. Svenska kraftnät är den myndighet som förbereder och finansierar stödet.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda utbetalningar av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige. Bakgrunden till uppdraget är att Svenska kraftnät ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning, så kallade flaskhalsintäkter, för att finansiera högkostnadsskyddet. Svenska kraftnät är inte rustat för att sköta den praktiska utbetalningen till elkunderna.

”Regeringen jobbar hårt för att få högkostnadsskyddet på plats så snabbt som möjligt och det här beslutet är ett viktigt steg i processen”, kommenterar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, regeringsuppdraget i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan får 30 miljoner kronor i år för att täcka kostnader för de förberedande åtgärderna. Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska i den utsträckning som krävs samverka med övriga relevanta myndigheter och aktörer.

Frågor om hur högkostnadsskyddet ska utformas kommer att hänvisas till Svenska Kraftnät, som kontinuerligt kommer att uppdatera informationen om högkostnadsskyddet på sin webbplats.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.