Annons:

Försäkringskassan ska stärka beredskapen

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-03-11

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att ersättningar från socialförsäkringarna kan betalas ut även i krig och vid krigsfara. Bakgrunden är det osäkra säkerhetspolitiska läget.

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar i händelse av krig och krigsfara. Uppdraget lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i arbetet med att stärka det civila försvaret, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Regeringen fortsätter att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Nu säkerställer vi beredskapen så att pensioner och vår sjukförsäkring ska fungera smidigt vid ett förändrat läge”, kommenterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi beslutet i pressmeddelandet.

Därför vill regeringen nu att Försäkringskassan stärker sin beredskap. Försäkringskassan betalar årligen ut 600 miljarder kronor i ersättningar från socialförsäkringarna och från Pensionsmyndigheten. Regeringen konstaterar i pressmeddelandet att många människor är beroende av utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för sin försörjning.

Uppdraget till Försäkringskassan är att analysera och redovisa hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas vid krig och i krigsfara. Försäkringskassan ska samverka med Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den utsträckning som uppdraget kräver. Uppdraget ska delredovisas 1 juni och slutredovisas senast 1 november i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA