Försäkringskassan spår ökade kostnader

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2018-11-27
Socialförsäkringen beräknas kosta 220 miljarder kronor under 2018. Därefter spår Försäkringskassan fortsatt ökade kostnader till 228 miljarder kronor år 2022. Fler barn i befolkningen är en förklaring.

Försäkringskassans har lämnat sin senaste utgiftsprognos för åren 2018-2022 till regeringen. Kostnaderna kommer att fortsätta öka, främst beroende på högre kostnader för familjeförmånerna därför att antalet barn ökar, samt högre löner och priser. Däremot räknar myndigheten med minskade kostnader för sjukförsäkringen, främst beroende på att antalet personer med sjukersättning - tidigare förtidspension - beräknas minska.

Sjukpenning ökar något enligt prognosen på grund av att antalet startade sjukskrivningar beräknas bli fler i år och nästa år. Om utvecklingen inte bryts kommer målet om ett sjukpenningtal på maximalt 9,0 nettodagar år 2020 inte att nås.

”Försäkringskassans uppgift är att betala ut ersättning om villkoren i sjukförsäkringen är uppfyllda, vilket gör att våra möjligheter att påverka inflödet i försäkringen är begränsade. Det ansvaret ligger hos arbetsgivare och hos hälso- och sjukvården. Den risk vi nu ser är att sjukpenningtalet vänder uppåt, vilket inte är bra för någon”, kommenterar myndighetens tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson i ett pressmeddelande.

Hon framhåller också att arbetsgivarna behöver utveckla det förebyggande arbetet och att hälso- och sjukvården måste ta ansvar för sjukskrivningsinstrumentets roll i vård och behandling.

Antalet personer som får statlig assistansersättning beräknas ligga relativt stabilt under prognosperioden, medan kostnaderna ökar något beroende på fler assistanstimmar per mottagare samt att ersättningen per timme skrivs upp årligen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.