Adesuwa Omorede, lektor vid Mälardalens universitet, och Rachael Tripney Berglund, doktorand vid Mälardalens universitet.
Bild: Mälardalens universitet
Adesuwa Omorede, lektor vid Mälardalens universitet, och Rachael Tripney Berglund, doktorand vid Mälardalens universitet.

Forskare vill uppmärksamma arbetsmiljön vid distansarbete

ARBETSMILJÖ2022-12-01

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör täcka in arbete både i hemmet, på arbetsplatsen och i hybridform, framhåller Adesuwa Omorede, lektor vid Mälardalens universitet, och Rachael Tripney Berglund, doktorand vid samma lärosäte, efter två enkätstudier av arbetsmiljön vid hemarbete.

De två forskarna vid Mälardalens universitet har vid två tillfällen genomfört en digital enkät om arbetsmiljö, hälsa och produktivitet vid arbete på distans hemifrån. Enkäterna har skickats ut till anställda i flera olika branscher. Projektet har finansierats av AFA försäkring.

I den första studien, som genomfördes 2021, var graden av distansarbete hög bland de svarande, medan de svarande i den studie som gjordes under april–maj 2022 i snitt jobbade på distans 16 till 20 timmar i veckan. I årets undersökning var den ”virtuella sjuknärvaron” högre. De svarande upplevde också sämre socialt stöd från sin närmaste chef, sämre tillfredsställelse med arbetet och sämre självskattad hälsa.

Men i jämförelse med läget före pandemin har vissa aspekter i arbetsmiljön blivit bättre, konstaterar forskarna – såsom kraven i arbetet, kvaliteten på ledarskapet, balansen mellan arbete och fritid och inflytandet över arbetssituationen.

Adesuwa Omorede och Rachael Tripney Berglund råder arbetsgivare att kartlägga, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker både på arbetsplatsen och i hemmen. De framhåller värdet av att testa nya arbetssätt och justera tills man har hittat rätt. Forskarna ger också enskilda anställda rådet att aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, påtala risker och brister för chefen och själv bidra med förslag till lösningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.