Handläggare hade två statliga heltidsjobb samtidigt

SKATTEVERKET2021-06-08

En sjukfrånvarande handläggare på Skatteverket var samtidigt provanställd på Försäkringskassan i nästan fem månader. Skatteverkets personalansvarsnämnd ska nu ta ställning till om kvinnan ska åtalsanmälas för bedrägeri.

Det var en tredje myndighet, Statens tjänstepensionsverk, SPV, som i våras uppmärksammade Skatteverket på att man registrerat pensionspremier för två heltidsanställningar gällande en kvinnlig handläggare, en för Skatteverkets och en för Försäkringskassans räkning.

När Skatteverket undersökte saken fick man bekräftat att kvinnan, som var sjukskriven från sitt jobb som handläggare, samtidigt hade en provanställning på Försäkringskassan.

I ett samtal med arbetsgivaren nekade handläggaren först till att så var fallet, men uppgav senare att det endast handlade om fem dagars arbete på Försäkringskassan. Den uppgiften motbevisades eftersom Försäkringskassan kunde visa att hon hade en provanställning mellan mitten av november 2020 till mitten av maj i år.

Enligt en hemställan till Skatteverkets personalansvarsnämnd anser arbetsgivaren att kvinnan medvetet har ljugit för sin arbetsledning och därmed för sin arbetsgivare.

Den avdelningschef som har skrivit under hemställan menar att kvinnan har gynnats ekonomiskt av sitt handlande eftersom hon har fått semesterförmåner och pensionspremier utbetalt på ett felaktigt sätt.

”Eftersom det finns skälig anledning att misstänka att brott har begåtts hemställer skatteavdelningen om att personalansvarsnämnden fattar beslut om åtalsanmälan för bedrägeri mot arbetsgivaren”, skriver arbetsgivaren till personalansvarsnämnden.

I slutet av april avslutade handläggaren på egen begäran sin anställning på Skatteverket med förkortad uppsägningstid.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA