Handläggare hotas av avsked och åtal

MIGRATIONSVERKET2019-02-08
En handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.

Handläggaren är anställd på ett av Migrationsverkets kontaktcenter. Enligt anmälan till Personalansvarsnämnden har hen skickat e-post till en asylsökande som svar på en förfrågan och då efterfrågat 100 000 kronor för att utse en handläggare i sökandens ärende. Personalansvarsnämnden ska avgöra om den anställde ska åtalsanmälas och avskedas.

I sitt svar till en asylsökande skrev den anställde meningarna ”Det finns ingen handläggare. Om Du ger mig 100 000 kr så ska jag se till att ge dig en handläggare”. I övrigt var svaret korrekt formulerat. Den anställde uppger att meningarna skulle vara ett skämt riktat till en kollega. Avsikten var att ta bort dem innan det riktiga meddelandet skickades till sökanden.

Den anställde hade trott att den olämliga raden raderats och sade sig ha blivit väldigt chockad då hen i efterhand förstått att meddelandet gått i väg utan att meningen tagits bort.

Den sökanden sökte upp Migrationsverkets kontaktcenter på en annan ort och berättade om e-postmeddelandet och kunde också visa upp det i samband med sin anmälan. Migrationsverkets interna utredning utmynnar i att händelsen ska anmälas till personalansvarsnämnden med förslag på att nämnden i första hand anmäler brottet tagande av muta till åtal samt avsked i enlighet med lagen om anställningsskydd för handläggaren:

”XXs handlande, oavsett uppsåt, innebär att hen genom sitt mycket oaktsamma agerande har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren och hens agerande får därmed anses skadat allmänhetens förtroende för Migrationsverket. Det enskilda förtroendet för XX som arbetstagare måste också anses vara förbrukat eller i vart fall skadat.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.