Bild: Getty Images

Hög inflation försvagar socialförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-02-08

Det tröga systemet för uppräkning av ersättningar från socialförsäkringen gör att skyddet försvagas, konstaterar Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Det påverkar främst dem som har små ekonomiska marginaler.

Det inbyggda skydd mot inflation som finns i flera av ersättningarna från socialförsäkringen försvagas av dagens höga inflation, eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning, skriver Försäkringskassan i pressmeddelandet. Det påverkar enligt myndigheten främst dem som har mindre ekonomiska marginaler, hög försörjningsbörda och små möjligheter att påverka sin inkomst.

Syftet med socialförsäkringen är att den ska ge ekonomisk trygghet vid situationer då det inte är möjligt att försörja sig genom eget arbete och utjämna ekonomiska villkor mellan grupper, konstaterar Försäkringskassan i sin analys. Ungefär hälften av ersättningarna i socialförsäkringen är kopplade till prisbasbeloppet, som räknas upp med inflationen, men även en stark koppling kompenserar inte fullt ut för kraftigt stigande konsumentpriser, framhåller myndigheten.

”Konstruktionen är sådan att uppräkningen sker en gång om året, i januari, och beräknas då utifrån konsumentprisindex för juni året innan. Det innebär att prisbasbeloppets reala värde förändras under 18 månader, först under de 6 månader innan det börjar gälla och sedan under de 12 månader som det gäller. Så uppräkningen av ersättningar har svårt att hänga med i den snabba prisutvecklingen i samhället som vi ser idag”, förklarar analytikern Ulrik Lidwall i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.