Höga arvoden i Kriminalvårdens avdelningsstyrelse

KRIMINALVÅRDEN2021-03-22
Misstankarna om att STs tidigare avdelningsstyrelse inom Kriminalvården brustit i sitt arbete bekräftas i en revisionsrapport beställd av förbundsstyrelsen. Enligt STs förbundssekreterare Dag Andersson handlar det framför allt om en avsaknad av ordning och reda, men han konstaterar också att styrelsearvodena varit väl tilltagna.

Under förra året valde STs förbundsstyrelse att lägga avdelningen inom Kriminalvården vilande. Ett unikt beslut som fattades efter att förbundet nåtts av uppgifter om att arbetet i avdelningsstyrelsen inte fungerade och att ledamöter for illa av situationen, något som Publikt tidigare har rapporterat.

I en revision som genomförts på uppdrag av förbundsstyrelsen har nu avdelningens ekonomi och styrelsearbete granskats, med fokus på åren 2019 och 2020.

Publikt har inte fått ta del av rapporten. Men uppgifterna som kommer fram ska till stor bekräfta de misstankar förbundsstyrelsen hade när beslutet att lägga avdelningen vilande fattades, enligt STs förbundssekreterare Dag Andersson.

– Det har inte varit ordning och reda i avdelningen. Bokföringen och redovisningen är korrekt enligt de underlag som finns, men det finns däremot en del brister i underlagen. Även i rutinerna kring vem som fattar beslut och protokollföringen har det brustit, säger han.

Hur pass allvarligt ser ni på det här?

– Det beror förstås på vilka krav man ställer. De flesta som väljer att jobba fackligt gör det inte för att de brinner för administration. Vi går inte på något sätt vidare med de personer som varit inblandade utan avslutar det här kapitlet nu. Sedan får vi från förbundets sida dra lärdom av det här och försöka ha bättre kontroll och erbjuda ytterligare stöd till våra avdelningar, säger Dag Andersson.

Han betonar att revisionen inte hittat några uppgifter som tyder på att avdelningen har använt sina medel på ett felaktigt sätt.

– Det har inte funnits några verksamhetsfrämmande kostnader, som till exempel vidlyftig representation eller något annat.

Däremot konstaterar Dag Andersson att den tidigare avdelningsstyrelsens arvoden var anmärkningsvärt höga.

– Det var väl tilltagna nivåer i arvodena, om jag uttrycker mig försiktigt. Men samtidigt är det här beslut som har fattats i demokratisk ordning, säger Dag Andersson.

I de besluten har det inte funnits några oklarheter?

– Nej, man har haft formell rätt att besluta om de här nivåerna. Eftersom medlemmarna fattat beslut om det här på årsmötet får vi tolka det som att man varit överens, säger Dag Andersson.

Enligt uppgifter till Publikt ska styrelsearvodena i avdelningen årligen ha legat omkring 250 000 kronor totalt, varav drygt 140 000 kronor gick till den tidigare ordföranden. Andra ledamöter fick omkring 1 000 kronor i månaden för sitt arbete.

Fördelningen av arvoden var en av frågorna som skulle ha tagits upp på det ombudsmöte avdelningen hade planerat att hålla förra hösten. Mötet ställdes in när STs förbundsstyrelse valde att lägga avdelningen vilande.

Den tillfälliga styrelsen som just nu leder arbetet i avdelningen har inga arvoden. Hur arvodesnivåerna och fördelningen av arvoden ska se ut framöver kommer att tas upp på ett nytt ombudsmöte som ska hållas i september i år.

– Det här är en av sakerna som den nya interimsstyrelsen arbetar med och vi får se vad de landar i. Till ombudsmötet kommer det att finnas förslag på hur arvodena ska fördelas framöver, säger Dag Andersson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.