Högkvalificerade ska få arbetstillstånd snabbare

MIGRATIONSVERKET2023-05-15

Handläggningstiden för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft ska kortas till 30 dagar. Samtidigt ska Migrationsverkets service till arbetsgivare förbättras, skriver myndigheten i ett svar till regeringen. ”Det ska vara enklare för arbetsgivaren att kontakta oss och få stöd i processen”, lovar myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2023 ett särskilt uppdrag till Migrationsverket att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. När den nya modellen är implementerad ska en komplett ansökan om arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft få beslut inom 30 dagar.

Migrationsverket har därför beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden, samt inrätta enheter för internationell rekrytering. Den nya modellen ska enligt ett pressmeddelande från myndigheten särskilt underlätta för arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU. Den ska också innebära kortare handläggningstider för alla arbetsmarknadsärenden.

”En välfungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företagen ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige”, framhåller myndigheten generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

Migrationsverket ska också inrätta serviceteam för att stödja företag och arbetsgivare vid bland annat rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetableringar.

”Att vi hjälper dessa arbetsgivare att göra en komplett ansökan minskar handläggningstiden. Det ska vara enklare för arbetsgivaren att kontakta oss och få stöd i processen”, lovar Mikael Ribbenvik.

Den nya modellen, som ska införas i slutet av året, kommer enligt myndigheten att innebära större fokus på arbetsgivares möjligheter att rekrytera högkvalificerad arbetskraft. De nya enheterna för internationell rekrytering ska ersätta dagens certifieringsprocess, som därmed kommer att fasas ut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA