Högskolan Kristianstad flyttar in till centrum

HÖGSKOLAN2022-10-25

Högskolan Kristianstads styrelse har beslutat att lärosätet ska flytta in till stadens centrum. Styrelsen accepterar nu Lokstallstomten bredvid centralstationen, som kommunen erbjudit.

Enligt ett pressmeddelande från Högskolan Kristianstad stod lärosätet inför tre alternativ. Antingen skulle campus flyttas till nybyggda lokaler i centrala Kristianstad, stanna kvar på nuvarande campus på Näsby, eller flytta och bygga nytt i Hässleholm. Efter att ha vägt olika aspekter mot varandra har styrelsen fastnat för det första alternativet:

”I centrala Kristianstad blir vi tillgängligare för såväl studenter och medarbetare som omgivande samhälle, vilket bidrar starkt till högskolans attraktivitet. Synligheten och närvaron i centrum kommer att gynna samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet”, kommenterar styrelseordföranden Björn Brorström beslutet i pressmeddelandet.

Ett nytt campus och en ny byggnad innebär enligt högskolan också väl anpassade lokaler för högre utbildning och forskning. Verksamheten kommer att vinna på närheten till centralstationen och stadskärnan, framhåller högskolans rektor Håkan Pihl i pressmeddelandet:

”Högskolan har sedan snart 50 år en etablerad verksamhet i Kristianstad med starka upparbetade relationer här. Att fortsätta verka från regionens centralort stödjer både högskolan och hela regionen. Den nya lokaliseringen bidrar också till en positiv utveckling i stadskärnan där vi blir synliga i samhället på ett helt annat sätt än vi är i dag.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.