Annons:

Höjd pensionsålder gör att fler arbetar längre

PENSIONER2023-06-29

Fler arbetar längre efter åldersgränshöjningen i pensionssystemet, men det finns skillnader i hur olika grupper påverkas. ”Möjligheten att kunna välja har ökat för en ganska resursstark grupp, men minskat för en resurssvagare grupp”, konstaterar Stefanie König på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

ISF konstaterar efter en granskning att 61-åringar och 67-åringar arbetar i större utsträckning sedan åldersgränserna i pensionssystemet höjdes 2020. Höjningen av den lägsta pensionsåldern från 61 till 62 år och höjningen av åldersgränsen för rätten att stanna kvar i en anställning – från 67 till 68 år – gjorde enligt rapporten att möjligheten att välja mellan arbete och pension försämrades för en resurssvag grupp och förbättrades för en resursstark.

”Vi ser att de som tog ut pension vid 61 före åldershöjningen oftare hade en svagare ställning på arbetsmarknaden, lägre inkomster och lägre utbildning. De som fortsätter arbeta i 67-årsåldern är däremot oftare höginkomsttagare och högutbildade. Det betyder att möjligheten att kunna välja mellan arbete och pension har ökat för en ganska resursstark grupp, men minskat för en resurssvagare grupp”, konstaterar Stefanie König, projektledare för rapporten, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att fler väntar med att ta ut tjänstepension. Även försörjningen genom ersättningar från Försäkringskassan och a-kassan ökade för alla åldersgrupper år 2020, men det förklaras enligt ISF främst av covid-19-pandemin.

”Vi ser inga tydliga tecken på att fler blir arbetslösa när möjligheten till allmän pension tas bort. Däremot ser vi att personer som redan fick sin försörjning från a-kassa blir kvar längre i den försörjningssituationen”, förklarar Stefanie König.

ISF påpekar att man inte bör dra långtgående slutsatser av resultaten inför de kommande åldershöjningarna. Men även den andra och tredje höjningen, då en äldre och större grupp berörs, bör enligt myndigheten följas upp.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA