Bild: Eva Edsjö

Varannan tjänsteman planerar tidig pension

PENSIONER2024-01-17

Mer än hälften av tjänstemännen i åldern 50 till 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. Det viktigaste skälet uppges vara brister i arbetsmiljön, enligt en ny rapport från TCO. ”Vi behöver ett pensionssystem som gör det lönsamt att jobba längre”, konstaterar TCOs ordförande Therese Svanström.

Det politiska beslutet att höja den så kallade riktåldern för när pension tas ut är en av de största förändringarna på svensk arbetsmarknad på decennier, skriver TCO. 2023 höjdes riktåldern till 66 år. För de tjänstemän som i dag är mellan 43 och 56 år kommer riktåldern enligt nuvarande prognos att bli 68 år.

TCOs rapport visar att varannan tjänsteman inte planerar att arbeta fram till riktåldern. Det kan enligt TCO få stora negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen, inbetalningarna till pensionssystemet och den enskildes ekonomi.

”Det är alarmerande att över hälften planerar att lämna yrkeslivet i förtid. Samhället har redan stora utmaningar med personalförsörjning. Om tjänstemännen inte vill jobba kvar till riktåldern kommer det vara ett hårt slag mot både näringsliv och offentliga arbetsgivare”, framhåller Therese Svanström i ett pressmeddelande.

Många av dem som uppgett att de planerar att gå i pension före riktåldern har angett som orsak att det är ekonomiskt möjligt, tillsammans med arbets­miljö- och hälsorelaterade orsaker. Bristande arbetsmiljö och den egna hälsan tycks enligt TCO vara huvudorsaker till att tjänstemän inte är beredda att jobba till riktåldern eller längre. Det handlar om hög arbetsbelastning, brister i den organisatoriska arbetsmiljön och andra påfrestningar som rör sociala relationer på arbetsplatsen.

”Politiker och arbetsgivare behöver ta dessa signaler på allvar för att inte riskera mycket långtgående negativa konsekvenser. Ett längre arbetsliv behöver bli både möjligt och attraktivt med god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och omställning vid behov. Och vi behöver ett pensionssystem som gör det lönsamt att jobba längre”, kommenterar Therese Svanström rapportens slutsatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA