Inköp har haft koppling till anställda

UPPHANDLING2019-03-12
Det händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat förekomsten av inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller deras anhöriga på fem stora myndigheter - Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Tillsammans har de fem myndigheterna över en femtedel av de anställda i staten och står för 40 procent av statliga myndigheters inköp från privata företag.

Granskningen har visat att transaktioner med medarbetares närstående förekommer relativt sällan, men att de förekommer vid samtliga granskade myndigheter. Ibland handlar det om inköp för mycket stora belopp, konstaterar Riksrevisionen. Myndigheten har inte närmare granskat de aktuella inköpen och gör därför ingen bedömning av om det har förekommit faktiska oegentligheter. Det kan handla om fullt legitima inköp, men kan också innebära risk för korruption och andra oegentligheter. Riksrevisionens bedömning är att det finns små risker i samband med de flesta av dessa inköp, men i ett hundratal fall är det risk för en förtroendeskada. 

”I samtliga granskade myndigheter förekommer det potentiellt förtroendeskadliga inköp, och vi ser inget som tyder på att det är annorlunda i andra myndigheter. Vår slutsats är att alla myndigheter behöver kunna hantera detta på ett sätt som minimerar risken för oegentligheter”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionens bedömning har de granskade myndigheterna generellt goda rutiner och bedriver ett ambitiöst utvecklingsarbete, men det slår inte alltid igenom i alla delar av verksamheten.

”Det handlar till exempel om att alltid inkludera förekomsten av oegentligheter kopplade till inköp i myndigheternas riskanalysarbete och att regelbundet belysa problematiken med bisysslor. Dessutom behöver frågor om jäv lyftas och hanteras vid upphandlingar”, påpekar Marianne Danielsson, projektledare för granskningen i pressmeddelandet.

Riksrevisionen granskade fem

Riksrevisionens granskning omfattade fem myndigheter – Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Tillsammans har de mer än en femtedel av alla anställda i staten och gör cirka 40 procent av statliga myndigheters inköp från privata företag. Mer än tre procent av de anställda vid Polisen och Trafikverket hade 2016 kopplingar till myndighetens leverantörer. Vid övriga tre myndigheter var siffran något lägre.

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.