Internrevision vill hantera visselblåsningar

MIGRATIONSVERKET2022-05-05

Internrevisionen på Migrationsverket vill ansvara för den permanenta interna visselblåsarfunktion som ska inrättas på myndigheten inom kort. Sedan i december förra året finns en temporär lösning.

Migrationsverket har sedan december förra året haft en temporär visselblåsarfunktion, som ska ersättas av en permanent modell senast 17 juli. Myndighetens internrevision föreslår i en rapport att den ska få det operativa ansvaret att fördela anmälningar om missförhållanden till dem som berörs.

Ett argument för det är att internrevisionen är fristående i förhållande till verksamheten och är placerad direkt under myndighetsledningen. Det gör enligt rapporten att internrevisionen kan ha en legitimitet för uppgiften.

Visselblåsarfunktionen ska kopplas samman med det förebyggande arbetet mot korruption, och i rapporten föreslås att en utpekad avdelning eller enhet ska få det övergripande ansvaret för detta förebyggande arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA