Internrevisorer varnar för tystnadskultur

KRIMINALVÅRDEN2018-05-16
Nästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.

Internrevisorerna lyfter i rapporten fram att Kriminalvården har aktiviteter och utbildningar om etik och värdegrund och att ledning och chefer har ett stort engagemang i frågorna. I en enkät som internrevisionen gjort framkommer också att medarbetarna tycker att de kan ta upp frågeställningar med sin chef och att ämnet diskuteras i olika sammanhang på arbetsplatsen.

Å andra sidan finns kritik bland medarbetarna om chefernas agerande när någon beter sig olämpligt eller oetiskt. Omkring hälften har uppfattningen att sådant beteende inte uppmärksammas tillräckligt och att cheferna inte alltid visar vilket beteende som inte accepteras. Var femte medarbetare har avstått från att rapportera till chefen om incidenter med oetiskt beteende.

En stor majoritet av personalen, närmare 70 procent, anser dessutom att det finns en tystnadskultur inom Kriminalvården i viss, ganska stor eller mycket stor utsträckning.

Mot bakgrund av svaren rekommenderar internrevisionen bland annat att HR-avdelningen tar fram verktyg som kan användas i vardagen för att levandegöra värdegrunds- och etikfrågorna. HR-avdelningen för också följa upp den handlingsplan som gjordes efter den senaste medarbetarundersökningen, 2016. Den visade på stora problem kring ledarskap, hot och våld och nedsättande kommentarer.

STs avdelningsordförande i Kriminalvården, Per Sunneborn, tycker att medarbetarnas svar angående tystnadskultur är ”anmärkningsvärt”.

– Jag har inte upplevt det så tidigare, och jag befarar att den kulturen skapades när vår nuvarande generaldirektör Nils Öberg kom in och började med att byta ut en stor grupp chefer på HR och i regionerna.

Nils Öberg har avböjt att ge någon kommentar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.