Internrevisorer varnar för tystnadskultur

KRIMINALVÅRDEN2018-05-16

Nästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.

Internrevisorerna lyfter i rapporten fram att Kriminalvården har aktiviteter och utbildningar om etik och värdegrund och att ledning och chefer har ett stort engagemang i frågorna. I en enkät som internrevisionen gjort framkommer också att medarbetarna tycker att de kan ta upp frågeställningar med sin chef och att ämnet diskuteras i olika sammanhang på arbetsplatsen.

Å andra sidan finns kritik bland medarbetarna om chefernas agerande när någon beter sig olämpligt eller oetiskt. Omkring hälften har uppfattningen att sådant beteende inte uppmärksammas tillräckligt och att cheferna inte alltid visar vilket beteende som inte accepteras. Var femte medarbetare har avstått från att rapportera till chefen om incidenter med oetiskt beteende.

En stor majoritet av personalen, närmare 70 procent, anser dessutom att det finns en tystnadskultur inom Kriminalvården i viss, ganska stor eller mycket stor utsträckning.

Mot bakgrund av svaren rekommenderar internrevisionen bland annat att HR-avdelningen tar fram verktyg som kan användas i vardagen för att levandegöra värdegrunds- och etikfrågorna. HR-avdelningen för också följa upp den handlingsplan som gjordes efter den senaste medarbetarundersökningen, 2016. Den visade på stora problem kring ledarskap, hot och våld och nedsättande kommentarer.

STs avdelningsordförande i Kriminalvården, Per Sunneborn, tycker att medarbetarnas svar angående tystnadskultur är ”anmärkningsvärt”.

– Jag har inte upplevt det så tidigare, och jag befarar att den kulturen skapades när vår nuvarande generaldirektör Nils Öberg kom in och började med att byta ut en stor grupp chefer på HR och i regionerna.

Nils Öberg har avböjt att ge någon kommentar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA