Annons:

IVO kritiserar ungdomshem för underbemanning

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-02-14

Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Ryds brunn brister i att säkerställa de inskrivnas trygghet och säkerhet, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en inspektion. Flera allvarliga incidenter har inträffat på hemmet på senare tid, och IVO kopplar händelserna till bristande rutiner och underbemanning.  

Enligt IVO har Statens institutionsstyrelses ungdomshem Ryds brunn i Tingsryd otillräcklig bemanning, med flera vakanta tjänster och många timvikarier. Det finns också problem med att personalen inte följer rutiner. Detta har en koppling till flera allvarliga incidenter som skett på senare tid, exempelvis upplopp, menar tillsynsmyndigheten.

Enligt IVO visar inspektionen också att de inskrivna barnen och ungdomarna inte blir väl bemötta av personalen. De inskrivna vittnar om personal som skriker på dem och kallar dem för ”knarkare” och liknande.

IVO kritiserar även att en vuxen person vårdas tillsammans med barn och unga. IVO påpekar att det i SiS instruktioner står att myndigheten ska ta särskild hänsyn till barns bästa. ”Enligt IVO är det inte till barns bästa att vara placerade tillsammans med vuxna personer”, skriver tillsynsmyndigheten i sitt beslut.

Ryds brunn kritiseras även för att fatta beslut om avskiljning utan att föra den unge till särskilt avskiljningsrum. I stället kan avskiljning verkställas i ungdomens eget rum. 

Senast 27 februari ska SiS redovisa för IVO vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA