Bild: Frida Ström

Riksrevisionen granskar SiS ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-06-01

Riksrevisionen har beslutat att göra en fördjupad granskning av de 21 särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Trots omfattande kritik har uppföljningen av verksamheten varit begränsad, enligt Riksrevisionen.

”Att tvångsomhänderta barn och unga på låsta institutioner är en av de mest ingripande åtgärder som samhället kan vidta. Därför är det mycket angeläget att granska den vård och behandling som ges vid de särskilda ungdomshemmen”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg beslutet att inleda granskningen i ett pressmeddelande.

Totalt tvångsvårdas cirka 1 100 barn och unga varje år vid SiS särskilda ungdomshem. Riksrevisionen noterar att SiS verksamhet vid ungdomshemmen fått omfattande och upprepad kritik, bland annat av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av Justitieombudsmannen, JO, och av Statskontoret. Även FNs barnrättskommitté har riktat kritik mot Sverige för hur barn på institution tas om hand. Trots det har uppföljningen av den vård och behandling som ges varit förhållandevis begränsad, enligt Riksrevisionen. Det är bakgrunden till beslutet att genomföra en granskning av de särskilda ungdomshemmen.

SiS driver 21 särskilda ungdomshem på olika platser i landet. Riksrevisionen konstaterar att verksamheten kostar mycket pengar. Den genomsnittliga dygnskostnaden var förra året över 12 000 kronor per person. Finansieringen kommer från statliga medel samt kommunala avgifter och ersättningar.

Barn och unga placeras på de särskilda ungdomshemmen på grund av kriminalitet, drogmissbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. I pressmeddelandet konstateras att personalen har långtgående befogenheter när det gäller att inskränka de placerade ungdomarnas rörelsefrihet.

Den nu inledda granskningen ska svara på om de intagna på SiS särskilda ungdomshem får en effektiv vård och behandling. Granskningen omfattar endast placeringar som gjorts med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Resultatet kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA