JO riktar allvarlig kritik mot SiS

SIS2023-02-08

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, SiS, för den bestående platsbristen vid SiS ungdomshem. Enligt JO handlar det om liv och hälsa för barn och unga.

Sedan juli förra året har JO Thomas Norling genomfört en granskning av den ansträngda beläggningssituationen i SiS särskilda ungdomshem. I ett pressmeddelande konstaterar JO att situationen blivit värre sedan granskningen inleddes. De åtgärder som har vidtagits har inte varit tillräckliga. Nu riktar Thomas Norling därför allvarlig kritik mot myndigheten.

”Det här handlar om barn och unga som befinner sig i en mycket utsatt och därmed akut situation. Om en placering dröjer kan det innebära risker för liv och hälsa. Det är därför mycket allvarligt att SiS inte har lyckats komma till rätta med problemen”, understryker JO Thomas Norling i pressmeddelandet.

Enligt JOs granskning stod 31 barn och unga i kö till en akutplats i slutet av september 2022. I slutet av november samma år hade kön mer än dubblerats. Enligt SiS egen redovisning av läget i början av februari i år stod 71 barn och unga i kö till en akutplats 9 januari. 1 februari stod 58 barn och unga i kö.

SiS har uppgett till JO att platsbristen främst beror på att myndigheten tillfälligt tvingas stänga hela eller delar av avdelningar genom beslut om så kallade platsreduktioner. För att hantera problemen har SiS bland annat ökat storleken på grupper av intagna och skjutit på införandet av nya arbetssätt. En konsekvens är att delar av det utvecklingsarbete som myndigheten inlett för att kunna förbättra vården av framförallt omhändertagna flickor stoppas tillfälligt.

”Jag blir mycket bekymrad över att platsbristen har lett till att SiS tvingats dra ner på ambitionerna. I slutändan drabbar det utsatta barn och unga som är i behov av samhällets vård. Situationen är mycket oroväckande”, kommenterar JO Thomas Norling resultatet av granskningen i pressmeddelandet.

JO konstaterar i beslutet att SiS haft betydande svårigheter att uppfylla sin lagstadgade skyldighet att anvisa akutplatser ända sedan hösten 2021.

”Denna oacceptabla situation har nu pågått under lång tid, och SiS förtjänar därför allvarlig kritik. Platsbristen i SiS ungdomshem riskerar att leda till att barn och unga inte får den vård som de är i behov av och har rätt till, vilket kan få långtgående negativa konsekvenser för enskildas liv och hälsa”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

JO skickar beslutet för kännedom till regeringen, Riksrevisionen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA