Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.
Bild: Magnus Fröderberg
Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.

Allvarlig kritik mot SiS efter tillsyn

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-01-12

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, SiS, efter att ha upptäckt allvarliga brister vid 19 av 21 granskade ungdomshem. ”Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas”, kommenterar IVOs generaldirektör Sofia Wallström granskningen i ett pressmeddelande.

På regeringens uppdrag har IVO genomfört en förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem, med särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Efter tillsynen riktar IVO allvarlig kritik mot 19 av 21 ungdomshem. Enligt IVO visar tillsynen att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

”Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö”, framhåller IVOs generaldirektör Sofia Wallström i ett pressmeddelande.

Regeringen reagerade omedelbart på rapporten från IVO. Enligt ett pressmeddelande har regeringen löpande möten med SiS för att följa utvecklingen och säkerställa att arbetet går i rätt riktning:

”Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på myndigheten, men IVOs rapport visar att det arbetet måste växlas upp. Fler åtgärder behövs och jag har i regleringsbrevet för 2023 givit SiS ett nytt mål och en rad återrapporteringskrav som tar sikte på kvalitetsbrister som IVO uppmärksammar och som är kända sedan tidigare”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, rapporten i regeringens pressmeddelande.

IVO konstaterar i sin tillsynsrapport att SiS tillämpar avskiljningar på ett sätt som inte är tillåtet enligt den gällande lagstiftningen:

”Antalet avskiljningar för flickor har nästan fördubblats de senaste åren. Avskiljningarna ökar vid lägre personaltäthet, när personalen inte har rätt kompetens och utbildning samt när andelen flickor ökar. Om SiS personal inte har rätt utbildning och kompetens för att möta dessa barn och unga utifrån deras behov riskerar deras psykiska ohälsa försämras”, betonar Sofia Wallström.

Enligt rapporten har SiS också låtit personal som varit föremål för förundersökning om sexualbrott arbeta vidare med barn. Dessutom har SiS låtit bli att kontrollera utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan personer anställts inom myndigheten.

”Att låta personer som är misstänkta och föremål för förundersökning för sexualbrott arbeta nära barn och unga under pågående rättsprocess är oacceptabelt. Det är också oacceptabelt att SiS inte gör registerutdrag för personal, vilket innebär allvarliga risker för de placerade barnen och ungdomarna”, menar Sofia Wallström i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA