JO riktar allvarlig kritik mot ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-05-11

Justitieombudsmannen, JO, har vid en oanmäld inspektion funnit allvarliga brister på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Nereby. ”Situationen vid ungdomshemmet Nereby är mycket oroväckande och det finns förhållanden som är oacceptabla”, understryker JO Thomas Norling i ett pressmeddelande.

Av:  Johanna Hanno

JO genomförde i februari en oanmäld inspektion av ungdomshemmet Nereby, som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Nereby driver verksamhet i lokaler både i Kungälv och i Göteborg. Lokalerna i Kungälv är enligt JO direkt olämpliga för att vårda barn och unga. En SiS-anställd har till JO betecknat lokalerna i Kungälv som ”råttbon”.

JO är också kritisk till att hemmet inte haft möjlighet att låta nyanställd personal gå SiS grundutbildning.

”Ungdomshemmet måste skyndsamt se till att komma till rätta med utbildningsbehovet. Europarådets kommitté mot tortyr har uttalat att vid platser där barn och unga hålls frihetsberövade bör all personal få professionell utbildning under såväl introduktionen som pågående anställning. Jag delar denna uppfattning”, framhåller JO Thomas Norling i pressmeddelandet.

I samband med inspektionen fanns bland de intagna flera barn under 13 år. De var placerade tillsammans med äldre barn i åldrarna 13–16 år. JO noterar att hemmet bedömt att vård i enskildhet var nödvändig för att säkerställa en nioårings trygghet och skydda honom från de äldre barnen.

”Jag anser det djupt otillfredsställande att det nioåriga barnet enbart på grund av sin ålder behövde utsättas för en så ingripande tvångsåtgärd som vård i enskildhet innebär”, konstaterar Thomas Norling.

Under inspektionen framkom också att intagna måste ta av sig kläderna och stå naken vid ytliga kroppsbesiktningar. JO rekommenderar SiS att se över de rutiner som finns och överväga vilka alternativa metoder som skulle kunna användas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA