SiS begär ytterligare pengar

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-05-25

I en skrivelse till regeringen begär Statens institutionsstyrelse, SiS, sammanlagt 141 miljoner kronor mer för åren 2023–2026 för att stärka kärnverksamheten och höja kompetensen. I ett pressmeddelande framhåller myndighetens ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl att pengarna ska användas till att ställa om verksamheten för att möta behoven.

I sin hemställan till regeringen begär SiS 37 miljoner kronor extra redan i år och ytterligare 104 miljoner kronor för åren 2024–2026. Syftet är enligt skrivelsen att kunna möta de behov av säkerhetshöjande åtgärder som krävs för att säkerställa en trygg och säker tvångsvård.

”Vi har en mycket allvarlig samhällsutveckling med ökat våld, kriminalitet och psykisk ohälsa i allt lägre åldrar. Den förändringen går väldigt snabbt och vår myndighet måste klara av att ställa om ännu snabbare för att möta ungdomarnas och samhällets behov. Därför ber vi om ökade resurser till vår verksamhet”, kommenterar ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl myndighetens hemställan i ett pressmeddelande.

De extra pengarna ska enligt myndigheten användas främst till två områden – att stärka kärnverksamhetens förutsättningar att bemanna verksamheten i enlighet med gjorda säkerhetsbedömningar och att genomföra kompetenshöjande åtgärder för en trygg och säker tvångsvård.

”Våra ungdomshem är en del av större utmaningar där det krävs förändringar inom ungdomsvården. Vi ser att det ställer stora krav på hela vårdkedjan och att flera aktörer behöver samverka för att möta behoven”, konstaterar Anna Sandahl.

Myndigheten aviserar också att man planerar att skicka in ytterligare en hemställan om höjda anslag för ökade kostnader för säkerhetsskyddsklassning av samtliga SiS-hem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Ungdomsvård SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA