Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill ge SiS ekonomiskt tillskott

STATSBUDGET2023-09-21

Regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett tillskott på 108 miljoner kronor nästa år. De utökade resurserna ska framför allt gå till en förstärkning av säkerheten på SiS.

I sitt budgetunderlag till regeringen bedömde SiS att myndigheten behöver ytterligare 109 miljoner kronor 2024. Det är pengar som regeringen nu avser att skjuta till, enligt budgetpropositionen för nästa år.

Sammantaget föreslås anslaget till SiS öka från 1,9 miljarder kronor 2023 till 2,1 miljarder kronor 2024. I ökningen ingår även medel som är aviserade sedan tidigare.

Det tillskott på 108 miljoner kronor som föreslås i budgetpropositionen för nästa år ska framför allt gå till att stärka säkerheten vid SiS institutioner.

”Denna satsning är en del i att här och nu säkerställa trygghet, säkerhet och kapacitet på SiS”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, regeringens förslag i ett pressmeddelande.

SiS kommer inte heller att beröras av den generella besparing som regeringen föreslår på statsförvaltningen. Regeringen har valt att undanta vissa myndigheter från detta, bland dem SiS och myndigheter i rättskedjan, exempelvis Polisen och Kriminalvården.

Regeringen aviserar också att det ska tillsättas en utredning för att se över hela SiS uppdrag och organisation. Bakgrunden till utredningen är bland annat de allvarliga brister i SiS verksamhet som konstaterats av Justitieombudsmannen, JO, och Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statsbudgeten SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA