Jämställdhetsbonus uppnådde sitt syfte

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2022-12-05

Föräldrar som kunde ta del av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen delade mer lika på föräldraledigheten än de som inte omfattades av bonussystemet, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, efter en studie.

Jämställdhetsbonusen var en del av föräldrapenningen under perioden 2008–2017. Den gav föräldrar ekonomiska incitament att dela mer lika på de föräldradagar de kunde överföra mellan varandra. Nu har IFAU studerat effekten av bonusen. Slutsatsen är att de ekonomiska drivkrafterna fick föräldrarna att dela mer lika på ledigheten.

Enligt rapporten minskade skillnaden mellan den förälder som tog flest respektive minst antal dagar med tre dagar till följd av bonusen. Men det gjorde bara skillnad i de familjer där båda föräldrarna tagit ut mer än de föräldradagar som var öronmärkta för var och en.

”Att föräldrarna faktiskt reagerade på den här ekonomiska moroten, även om reaktionen är liten, är intressant. Av metodologiska skäl studerar jag bara de föräldrar som fick barn de första månaderna efter införandet, en tid då bonusen troligen var ganska okänd. Bonusen var också relativt låg och under den tid jag studerar var den även ganska komplicerat konstruerad”, berättar rapportförfattaren Olof Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Enligt Olof Rosenqvist är en viktig slutsats att det går att påverka föräldrars uttag av föräldrapenning med ekonomiska incitament.

I den föräldragrupp där mammorna tog ut fler dagar än papporna ledde reformen till att papporna tog ut något fler dagar. Bonusen minskade skillnaden mellan mammans och pappans uttag med knappt fyra dagar. I den mindre grupp där papporna tog ut fler dagar än mammorna minskade enligt rapporten bonusen också skillnaden mellan mammans och pappans uttag, men i motsatt riktning och i större omfattning. Papporna minskade sitt uttag av föräldradagar och mammorna ökade sitt uttag. Totalt minskade skillnaden mellan pappor och mammor med hela 16 dagar i den gruppen.

”I båda fallen reagerar föräldrarna på ekonomiska incitament och det leder faktiskt till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen”, konstaterar Olof Rosenqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA