Jämställdhetsmyndigheten: Öka arbetet mot sexuella trakasserier

SEXUELLA TRAKASSERIER2018-11-02
Fler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

I arbetet med rapporten ”En av tre unga kvinnor” har Jämställdhetsmyndigheten kartlagt och samlat in information om vilka uppdrag andra aktörer har fått om sexuella trakasserier, samt vad de gör inom ramen för sina uppdrag. Syftet är att skapa en bättre bild av vilka som gör vad, att undvika dubbelarbete och hitta synergier med andra aktörer och verksamheter. I arbetet myndigheten bjudit in till dialog och bland annat haft möten med statliga myndigheter, civilsamhället och samordnare för #metoo-uppropen.

”Det blir tydligt och kraftfullt när flera aktörer arbetar utifrån flera perspektiv och arenor, att vi ser utifrån kvinnors, flickors och pojkars, men också männens situation. Då kan vi arbeta förebyggande på riktigt, få mäns våld mot kvinnor att upphöra och därmed ett jämställt samhälle”, kommenterar utredaren Lisa Lindström i ett pressmeddelande.

En slutsats är att det finns behov av lättillgänglig information. Därför kommer Jämställdhetsmyndigheten att utveckla sin webbplats till ett nav för vidarelänkning till andra aktörers information och insatser.

Jämställdhetsmyndigheten anser också att det skulle vara bra för arbetet med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier om de myndigheter och aktörer som i dag har uppdrag, får fortsätta det arbetet och får nya regeringsuppdrag.

Det vore också angeläget att fler myndigheter fick detta inskrivet i sina regleringsbrev, enligt rapporten. Exempel på myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten anser är strategiskt viktiga, är bland annat de rättsvårdande myndigheterna.

Jämställdhetsmyndigheten har inlett samverkan med Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, DO. Utifrån myndigheternas gemensamma regeringsuppdrag ska de ta fram digital information som stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. Myndigheterna kommer också att genomföra ett seminarium med myndighetschefer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.