JK beviljar skadestånd för röjd sekretess

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-05-25
Justitiekanslern, JK, har beslutat att Försäkringskassan ska betala 7 000 kronor i skadestånd till en kvinna, för att myndigheten skickat handlingar med känsliga personuppgifter om henne till fel person.

JK konstaterar att Försäkringskassan felaktigt har lämnat ut sekretesskyddade handlingar med integritetskänsliga uppgifter om en försäkrad. Handlingarna hade felaktigt lagts i ett kuvert tillsammans med handlingar avsedda för en annan person och skickats till denne. Kvinnan begärde skadestånd för kränkning för sin egen och sina barns räkning, med hänvisning till att handlingarna innehöll personuppgifter samt mycket privat information om henne och hennes barns hälsotillstånd.

JK konstaterar att Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut i april 2019 riktat kritik mot Försäkringskassan för händelsen.

Enligt Försäkringskassan skedde utlämnandet av misstag. Myndigheten beklagar det inträffade och ber om ursäkt för det felaktiga utlämnandet. Tystnadsplikten har åsidosatts, konstaterar myndigheten i sitt yttrande till JK. Trots det anser myndigheten att något skadestånd inte ska utgå.

JK konstaterar att de handlingar att Försäkringskassan har innehållit sådana personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen, pul. Även om utlämnandet av handlingarna skedde via vanlig post och alltså inte var automatiserat är det avgörande att själva personuppgifterna kom från ett sådant register. Enligt JK innebär den felaktiga behandlingen av kvinnans personuppgifter att staten är skadeståndsskyldig enligt pul. Däremot har barnen ingen rätt till skadestånd, eftersom uppgifterna enligt JK inte avsåg barnen.

JK konstaterar i sitt beslut att inget talar för att uppgifterna har spridits vidare. Ingenting tyder heller på att det inträffade har medfört några konkreta besvär för den försäkrade. JK beslutar att skadestånd ska utgå med 7 000 kronor för den kränkning som Försäkringskassans agerande har orsakat den försäkrade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.