JO kritiserar anstalten Salberga

KRIMINALVÅRDEN2021-12-21
Kriminalvårdens anstalt Salberga får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att intagna i karantän rapporterats för arbetsvägran om de lämnat sina celler.

Anstalten anmäldes till JO av en intagen på anstalten som frivilligt försatt sig i karantän eftersom han tillhör en riskgrupp för covid-19. Anstalten hade godtagit beslut och anvisade inte någon sysselsättning för den intagne. Av JOs utredning framgår att intagna i karantän anvisades att vistas i sina celler under sysselsättningstid. Om de vistades i gemensamma utrymmen under längre stunder hanterade anstalten detta som misskötsamhet i form av arbetsvägran.

”Av utredningen framgår vidare att enskilda intagna har rapporterats för sådan misskötsamhet när de lämnat sina celler. Anstalten förtjänar kritik för att ha tillämpat den ordningen”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

JO ifrågasätter också att intagna som frivilligt satt sig i karantän anvisats att vistas i sina celler under sysselsättningstid. Beroende på omständigheterna skulle det i praktiken kunna innebära att den intagne placeras i avskildhet. Att celldörren inte har varit låst har enligt JO ingen avgörande betydelse. JO understryker att ett avskiljande kräver stöd i fängelselagen och förutsätter en noggrann prövning av förutsättningarna i varje enskilt fall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.