JO kritiserar att sidor saknades i beslut

MIGRATIONSVERKET2020-01-28
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.

Av misstag skickade Migrationsverket i september 2018 ut bara den första sidan av ett beslut till sökandens juridiska ombud när beslutet expedierades. Av handlingen som skickades ut kunde man lätt få intrycket att beslutet bestod av den enda sidan, konstaterar JO, eftersom det stod 1/1 noterat överst till höger på papperet. I själva verket omfattade beslutet fyra sidor.

Det juridiska ombudet anmälde Migrationsverket till JO för att beslutet saknade motivering och att verket uppgett att man hade uppfyllt sin motiveringsskyldighet när hon frågade efter en motivering. När JO begärde ut beslutet från myndigheten fick JO den fullständiga handlingen. Först sedan JO börjat handlägga anmälan fick ombudet ta del av alla fyra sidor.

Nu kritiserar JO Migrationsverket, dels för att ha myndigheten skickat ut ett ofullständigt beslut till ombudet och för att det dröjde innan misstaget uppmärksammades, dels för att det inte framgick av den handling som skickades att beslutet inte var komplett. JO är kritisk till att Migrationsverket har ett dokumenthanteringssystem som ens gör det möjligt att skicka första sidan av ett beslut utan att det uttryckligen framgår att det endast är en av flera sidor som skickas.

Om Migrationsverket avser att endast skicka ut en del av ett beslut måste det, för att undvika missförstånd, tydligt framgå att handlingen inte är komplett, skriver JO:

”Det är allvarligt att uppgifter i ett beslut, i det här fallet sidnumreringen, kan ändras i efterhand om det inte är fråga om en formell rättelse. Ett beslut måste vara beständigt efter att det har expedierats”, konstaterar JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.