JO kritiserar Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2016-05-24
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att platser på myndighetens säkerhetsenheter har använts för att placera intagna som behöver extra skydd.

Chefs-JO Elisabet Fura konstaterar i sitt beslut att fängelselagen tydligt föreskriver att en intagen inte får placeras så att han eller hon underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas. Trots det har Kriminalvårdens säkerhetsenhet i anstalten Saltvik delvis använts för placering av intagna som av olika skäl är i behov av skydd.

Kriminalvården har tre så kallade säkerhetsenheter vid anstalterna Hall, Kumla och Saltvik, med totalt 72 platser. Enheterna är särskilt utformade för att förhindra att de intagna rymmer, fritas eller ägnar sig åt brottslig verksamhet från anstalten. Det rör sig om intagna som Kriminalvården bedömer vara i behov av särskild kontroll och övervakning och som därmed inte kan placeras på en normalavdelning.

”De intagna är föremål för mer långtgående kontrollåtgärder än intagna i övrigt. Som exempel kan nämnas att deras telefonsamtal avlyssnas, samtliga försändelser som inte är så kallad myndighetspost kontrolleras och besöken är som regel kontrollerade”, skriver JO.

Sedan flera år har Kriminalvården använt platser på säkerhetsenheterna till att placera intagna med särskilt behov av skydd. JO misstänker att det beror på att antalet säkerhetsplatser är fler än vad Kriminalvården egentligen behöver. På anstalten Saltvik används tre avdelningar med vardera sex platser på säkerhetsenheten till intagna med skyddsbehov. JO konstaterar att en säkerhetsavdelning är den mest kontrollerande miljö en intagen som inte sitter i isolering kan placeras i.

JO noterar också att Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning gjorde ett besök vid Saltvik i maj 2015 och rekommenderat att Kriminalvården hittar alternativa placeringar utanför säkerhetsenheterna för de intagna som är i behov av skydd. JO anser att Kriminalvården omedelbart bör påbörja arbetet med att hitta alternativa placeringar. JO kommer att göra en uppföljning inom ett år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.