Kriminalvården får allvarlig kritik av JO

KRIMINALVÅRDEN2021-04-01
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården för överdrivet ingripande övervakning av intagna på säkerhetsavdelningarna vid anstalterna Hall, Kumla och Saltvik.

Kriminalvården har en byggnad med särskilt hög grad av säkerhet och kontroll vid vardera av anstalterna Hall, Kumla och Saltvik, så kallade Fenixbyggnader. De är byggda för intagna som ska placeras på säkerhetsavdelning enligt fängelselagen. Nu har JO på eget initiativ granskat hur Kriminalvården bedriver vården i dessa byggnader. JO har tidigare kritiserat Kriminalvården för att säkerhetsavdelningen vid Saltvik också har använts för intagna som inte är säkerhetsplacerade, utan som av olika skäl är i behov av skydd.

Enligt JOs utredning underkastas de intagna placerade i Fenixbyggnaderna mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt. JO Katarina Påhlsson skriver i sitt beslut att det är mycket anmärkningsvärt att Kriminalvården inte vidtagit ytterligare åtgärder mot bakgrund av den tidigare kritiken. Också vid anstalten Hall används säkerhetsplatser för intagna med skyddsbehov, trots att det inte finns samma möjlighet att anpassa verksamheten för dem som vid Saltvik. Under JOs granskning har även kommit fram att ytterligare grupper av intagna som inte har beslut om säkerhetsplacering placeras i Fenixbyggnaderna. Det är enligt JO en synnerligen bekymmersam utveckling.

JO uttrycker i beslutet förståelse för att Kriminalvården har ett akut behov av fler anstaltsplatser, med tanke på beläggningssituationen.

”Vad Kriminalvården än väljer att kalla platserna i dessa byggnader kvarstår det faktum att det är den mest slutna och kontrollerade miljö en intagen som inte är avskildhetsplacerad kan placeras i, och avsikten var aldrig att Fenixbyggnaderna skulle utnyttjas på det sätt som nu sker”, skriver JO i beslutet.

Det finns enligt JO ingen godtagbar anledning att utsätta intagna för mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt. Kriminalvården måste utforma sina anstalter för att kunna tillgodose intagnas behov av skydd.

”Sammantaget förtjänar Kriminalvården allvarlig kritik för de brister som jag har uppmärksammat inom ramen för det här ärendet””, skriver JO i beslutet, som också skickats till regeringen för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.