JO kritiserar Kumlaanstalten efter inspektion

KRIMINALVÅRDEN2023-03-21

Justitieombudsmannen, JO, riktar efter en oanmäld inspektion skarp kritik mot Kumlaanstalten för behandlingen av intagna under den pågående renoveringen av en av anstaltens byggnader.

I början av februari fick JO många anmälningar från intagna på den så kallade Fenixbyggnaden vid Kumlaanstalten. Enligt ett pressmeddelande beskrev anmälarna hur de under renoveringen av ett duschutrymme kunde vara inlåsta i delade celler i upp till 20 timmar per dygn. Flera anmälare påpekade att den höga ljudnivån orsakade stora obehag och några tyckte att det var som tortyr. JO Katarina Påhlsson ansåg att klagomålen var så allvarliga att hon beslutade att genomföra en oanmäld inspektion.

”Jag bedömer att förhållandena på avdelningen är mycket påfrestande. Under vissa förutsättningar skulle behandlingen av de frihetsberövade personerna framstått som närmast omänsklig”, konstaterar Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

Cellerna i Fenixbyggnaden är utformade för en person, men är dubbelbelagda genom att extrasängar är placerade på skrivborden. Den provisoriska ordningen har enligt JOs utredning pågått i många år. Under renoveringen har höga ljudnivåer uppstått vid bilningsarbeten. Möjligheterna att vistas i gemensamhet – alltså att vara tillsammans med andra – och få sin utomhuspromenad är begränsade. JO Katarina Påhlsson konstaterar att renoveringsbehovet har varit känt i flera år, men är inte övertygad om att anstalten gjort tillräckliga ansträngningar för att undvika den nuvarande situationen.

En av de intagna skrev att det var som att befinna sig i en skräckfilm. Enligt inspektionsprotokollet uppgav de intagna att de öronproppar som anstalten tillhandahållit inte stänger ute bullret. Några i personalen som JO träffade under inspektionen ansåg att det var ovärdigt att låsa in två intagna i en cell under renoveringstiden. Det framfördes också att ljudnivån hade varit hög vissa dagar, en kriminalvårdare beskrev det som att vistas i en resonanslåda och menade att det måste vara som tortyr för de intagna. Dessutom har de intagna ingen möjlighet att vara ensamma när de var inlåsta stora delar av dygnet.

”Det är anmärkningsvärt att anstalten inte har gjort mer för att underlätta för de intagna under renoveringen. Jag är starkt kritisk till hur anstalten Kumla har planerat och genomför renoveringsarbetet”, kommenterar Katarina Påhlsson sitt beslut.

Eftersom JO ifrågasätter både lagenligheten i vissa beslut och behandlingen av de intagna på den aktuella avdelningen har hon beslutat att skicka en kopia av inspektionsprotokollet till regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA