JO kritiserar långsam handläggning

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-04-08
Justitieombudsmannen, JO, är starkt kritisk till långa handläggningstider vid Arbetsförmedlingens enhet för omprövning i Östersund. JOs granskning visar att nästan alla ärenden blir liggande i flera månader utan åtgärd.

I slutet av förra året uttalade JO kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten hade stora problem med långa handläggningstider i ett enskilt omprövningsärende. Den granskningen ledde till att JO beslutade att göra en inspektion vid Arbetsförmedlingens enhet i Östersund, som arbetar med omprövningsärenden.

Den nya granskningen visar att nästan samtliga granskade ärenden blivit liggande utan åtgärd i flera månader och att handläggningstiderna i de avslutade ärendena var uppemot sju månader. JO konstaterar att Arbetsförmedlingen står långt från det uppsatta målet om att ett ärende om omprövning ska avgöras inom fyra till sex veckor.

”Av rättssäkerhetshetsskäl är det av stor vikt att ett ärende om omprövning handläggs i enlighet med de krav som ställs upp i Förvaltningslagen. Som regel är en omprövning en förutsättning för att Arbetsförmedlingens beslut, i de fall det är möjligt, ska kunna överklagas. En utdragen omprövningsprocess hos Arbetsförmedlingen fördröjer alltså i motsvarande utsträckning också den enskildes möjligheter att få ärendet prövat av domstol”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

De långa handläggningstiderna i ärenden om omprövning är något som i längden allvarligt riskerar att skada förtroendet för Arbetsförmedlingen, konstaterar JO. Därför är det angeläget att myndigheten omgående kommer till rätta med problemet.

”Beslutsfattaren i ärendet om omprövning behöver givetvis viss tid på sig för att sätta sig in i ärendet, men det bör höra till undantagen att handläggningstiden överskrider det mål på fyra till sex veckor som Arbetsförmedlingen, enligt vad myndigheten tidigare uppgett, har satt upp för den här typen av ärenden,” skriver JO.

JO skriver också att det är helt oacceptabelt att nästan samtliga granskade ärenden blivit liggande utan åtgärd i flera månader och att handläggningstiderna i de avslutade ärendena var så pass långa som uppemot sju månader.

Granskningsbeslutet avslutas med en förhoppning att de åtgärder Arbetsförmedlingen uppger sig ha vidtagit ska få avsedd effekt och att myndigheten ska komma till rätta med de långa handläggningstiderna.

”Jag vill dock framhålla att en brist på resurser och ett ökat ärendeinflöde aldrig kan ursäkta att ärendena, på sätt som granskningen i det här fallet har visat, blir liggande utan åtgärder i flera månader”, understryker JO Thomas Norling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.