JO kritiserar polischef som använt privat e-post

POLISEN2019-03-13
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.

JO kritiserar en chef inom Polismyndigheten för att denne vid ett stort antal tillfällen använt sin privata e-postadress i tjänsten. Enligt JO har utredningen inte visat att några känsliga eller sekretessbelagda uppgifter röjts eller att polischefen underlåtit att diarieföra några allmänna handlingar.

Enligt JO finns det noggranna anvisningar i Polismyndighetens styrdokument att en privat e-postadress inte ska användas i tjänsten, annat än i rena undantagsfall. Det måste också framstå som klart för en polisanställd att det finns en risk för att uppgifter i ett mejl till eller från en privat e-postadress röjs, menar JO. Användningen har medfört en risk för att känsliga och sekretessbelagda uppgifter kunde komma att röjas.

”Vidare har det funnits en risk för misstankar om att den privata e-postadressen använts för att kringgå handlingsoffentligheten. Användningen har varit av sådan omfattning att AA (polischefen, redaktionens anmärkning) mot bakgrund av de nu angivna omständigheterna inte kan undgå kritik. Jag har vid den bedömningen beaktat att det är av särskild betydelse för Polismyndighetens verksamhet att gällande föreskrifter följs”, skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

Bakgrunden till att JO inledde granskningen var att Svenska Dagbladet i augusti avslöjade att polischefen använt sin privata e-postadress för att kommunicera med personer inom polisen och för att vidarebefordra mejl till sig själv från sin polisiära e-postadress.

Enligt tidningens granskning hade polischefen vid tiden för publicering skickat 666 mejl och tagit emot 178 mejl under det senaste året. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.