JO kritisk till att intagna fick dela cell trots coronasmitta

KRIMINALVÅRDEN2022-05-24
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot kriminalvårdsanstalten Saltvik, sedan det visat sig att friska intagna varit tvungna att dela cell med personer som haft covid-19.

Kring årsskiftet 2020/2021 drabbades anstalten Saltvik av smittspridning av covid-19. På grund av platsbrist delade de intagna cell på en av avdelningarna. Flera av de intagna har JO-anmält Kriminalvården för att friska tvingats dela rum med smittade.

Enligt JO skilde inte Kriminalvården dem som var smittade från dem som testade negativt. Följden blev att intagna som inte var smittade blev inlåsta i celler tillsammans med intagna som var sjuka. Skälet till att de intagna inte placerades i egna celler var den ansträngda beläggningssituationen.

”Enligt min mening är det inhumant att låsa in en intagen som har testat negativt för covid-19 tillsammans med en intagen som är bekräftat smittad. Jag är medveten om den ansträngda situation som råder inom kriminalvården, men det är inte acceptabelt att bristande resurser hos myndigheten drabbar de intagna på det här sättet”, kommenterar JO Katarina Påhlsson beslutet i ett pressmeddelande.

Anstalten förtjänar sammantaget allvarlig kritik för sin hantering av den uppkomna situationen, skriver JO i sitt beslut, och skickar en kopia av sitt beslut också till regeringen för kännedom.

I ett annat beslut uttalar sig JO Katarina Påhlsson om Kriminalvårdens möjligheter att avskilja en intagen för att hindra smittspridning. Enligt JO har häkteslagen, till skillnad från fängelselagen, ingen särskild bestämmelse som uttryckligen möjliggör avskiljande för att skydda de intagnas hälsa. JO framställer därför till regeringen en begäran att det görs en översyn av de båda lagarnas regler om intagnas rätt till gemensamhet och möjligheten att placera dem i avskildhet under en pandemi.

”Om en intagen som är smittad av till exempel covid-19 inte följer smittskyddslagens bestämmelser så kan det uppkomma situationer där han eller hon utgör en fara för andra i anstalten. Då kan det finnas skäl att fatta ett beslut om att den smittade ska placeras i avskildhet”, framhåller Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.