JO lägger ned anmälan om lokalkontor

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-02-04

Beslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.

Under hösten 2019 valde ST inom Arbetsförmedlingen att JO-anmäla myndighetens beslut att lägga ned 132 lokalkontor.

Bakgrunden var det principbeslut som Arbetsförmedlingens styrelse tog i mars förra året. Då bestämdes att runt 130 av Arbetsförmedlingens lokalkontor skulle bli obemannade. Men styrelsen fattade vid det tillfälllet inte beslut om vilka kontor som skulle stängas, det skulle i stället göras under processens gång.

ST inom Arbetsförmedlingen ansåg inte att beslutet var tillräckligt tydligt och tyckte i stället att styrelsen borde ha fattat beslut om varje enskilt kontor. Facket hänvisade till en förordning om statliga myndigheters lokalisering som trädde i kraft 1 juni förra året och som slog fast att beslut om lokalisering måste fattas av myndighetens ledning. I det här fallet alltså av Arbetsförmedlingens styrelse.

JO, som nu har valt att avsluta ärendet, anser att det mot bakgrund av regleringsbrevet för 2020 inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder. Där har Arbetsförmedlingen bland annat fått i uppdrag att säkerställa, samt vid behov även återställa, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.