JO riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-05-12
Försäkringskassan får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan myndigheten dragit in sjukpenningen för en person utan att pröva möjligheten att tillmötesgå dennes behov av möten utan personlig närvaro.

Försäkringskassan visste om att den försäkrade på grund av panikattacker hade svårt att närvara fysiskt vid möten i myndighetens lokaler. Trots det och trots att försäkringstagaren bett om och föreslagit alternativa mötesformer tog Försäkringskassan ingen hänsyn till detta. I stället drogs sjukpenningen in när hen uteblev från möten myndigheten kallat till.

I beslutet konstaterar JO att om den enskilde ber om en anpassad mötesform eller om det på annat sätt kommer fram att det finns behov av att anpassa utredningen är det myndighetens ansvar bedöma i vilken utsträckning det är möjligt. Myndigheten ska dessutom enligt JO också dokumentera sitt ställningstagande.

En enskild som har invändningar mot formerna för en utredningsåtgärd kan enligt JO inte anses ha vägrat att delta i den, innan myndigheten har utrett frågan och tagit ställning till om det finns ändamålsenliga alternativ. Det finns ingenting som säger att utredningen kräver ett fysiskt möte i Försäkringskassans lokaler.

JO Thomas Norling pekar i beslutet på bestämmelserna i förvaltningslagen om att ett beslut ska innehålla en klargörande motivering:

”Skälen måste presenteras på ett sådant sätt att de blir begripliga för den enskilde och så att hon eller han förstår hur myndigheten har resonerat i det enskilda fallet. Myndigheten ska alltså i motiveringen redovisa vilka omständigheter som den har tillmätt betydelse och hur den har värderat dessa”, skriver JO.

JO pekar också på att det beslut om att dra in sjukpenningen som Försäkringskassan fattade var mycket bristfälligt motiverat. Motiveringen uppfyller enligt JO inte förvaltningslagens krav på klargörande och begriplighet.

”Jag är sammanfattningsvis mycket kritisk till hur Försäkringskassan har hanterat NNs ärende. Myndighetens underlåtenhet att utreda möjligheten till anpassade mötesformer och den bristfälliga respektive uteblivna beslutsmotiveringen leder sammantaget till allvarlig kritik från min sida”, avslutar Thomas Norling beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.