Kammarrätt får bakläxa på sekretessprövning

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS2022-09-27
Kammarrätten i Stockholm gjorde inte en tillräckligt noggrann sekretessprövning när den avslog en begäran om utlämnande av allmän handling, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Kammarrätten avslog i somras en begäran från en enskild att ta del av ett överklagande i ett mål hos domstolen. Kammarrätten motiverade sitt beslut med att uppgifterna i handlingen rörde enskilds hälsa och därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Nu konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att handlingen delvis innehåller uppgifter som inte är av sådan karaktär att de kan anses vara uppgifter om hälsa i den mening som avses i lagen. Enligt domen framgick det inte av kammarrättens beslut varför andra uppgifter i handlingen än uppgifter om hälsa inte skulle kunna lämnas ut. Därför kan Kammarrätten enligt domen inte anses ha gjort en så noggrann sekretessprövning av enskilda uppgifter som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling.

Mot den bakgrunden upphäver Högsta förvaltningsdomstolen det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till kammarrätten för en ny prövning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.