Bild: Mostphotos

Kammarrätten upphäver beslut om kisspauser

SPÅRTRAFIK2021-07-01

Kammarrätten har upphävt Arbetsmiljöverkets beslut om att lokförare och tågvärdar på Pågatågen ska ha rätt att använda en personaltoalett efter 2,5 timmars arbete. Enligt kammarrätten har myndighetens krav inte ett tydligt stöd i lagen.

Hösten 2019 beslutade Arbetsmiljöverket att anställda på Pågatågen hade rätt till en paus efter högst 2,5 timmars arbete för att kunna använda en personaltoalett i stället för de kundtoaletter som finns ombord på tågen. Om Arriva Sverige AB inte levde upp till detta krav hotade myndigheten med ett vite om 80 000 kronor.

Arriva överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Men bolaget överklagade vidare till kammarrätten, som nu har upphävt Arbetsmiljöverkets beslut.

”Arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljöfrågor och har långtgående befogenheter vid denna tillsyn. För att myndigheten ska kunna besluta om föreläggande krävs dock att åtgärden har ett klart stöd i lag och att syftet med ingripandet uppväger de negativa effekter det innebär för arbetsgivaren”, konstaterar rättens ordförande Åsa Ståhl i en kommentar på kammarrättens webbplats.

Enligt kammarrättens dom är det alltså tveksamt om de bestämmelser som Arbetsmiljöverket har hänvisat till är en tillräcklig rättslig grund för beslutet. Dessutom står de negativa effekterna för Arriva inte i rimligt förhållande till de fördelar det skulle kunna ha för de anställda, skriver rätten på webbplatsen.

Rätten var enig i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA