Bild: Mostphotos

Kisspauser kan prövas i högsta instans

SPÅRTRAFIK2021-08-25

Arbetsmiljöverket står fast vid att de ombordanställda på Pågatågen ska ha rätt till tio minuters kisspaus efter två och en halv timmes jobb. Myndigheten begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Redan hösten 2019 fattade Arbetsmiljöverket beslut att förelägga Pågatågens tågoperatör Arriva att medge de anställda en toalettpaus efter två och en halv timmes jobb. Arriva valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Bolaget ansåg att det skulle bli för dyrt att medge så täta raster och hävdade att det skulle tvingas anställa ytterligare 15 personer för att få ihop ett sådant schema.

Men förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje. Domstolen ansåg att det var en hälsofråga att se till att bolagets lokförare och tågvärdar får tillgång till toalett efter högst två och en halv timmes arbete. Det var enligt domen inte tillräckligt att hänvisa till att lokförare har rätt att stanna tåget för att använda en av toaletterna ombord.

Arriva överklagade på nytt och tog konflikten till kammarrätten. Kammarrätten ansåg i sin tur att det vore oproportionerligt att tvinga arbetsgivaren till så stora extra kostnader för en relativt liten förbättring för de anställda. Tre och en halv timme mellan toabesöken, i enlighet med Arrivas beslut, ansåg rätten var tillräckligt.

Nu är det Arbetsmiljöverket som går vidare med den infekterade frågan. Myndigheten begär prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och begär att den ska riva upp kammarrättens beslut.

”Kammarrättens dom aktualiserar frågan om proportionalitetsprincipen och dess tillämpning där vägledning behövs för hur andra liknande fall ska bedömas. Inte minst gäller det frågan huruvida en domstol är bunden av att i sin bedömning bara ta hänsyn till av part åberopade olägenheter som uppstår vid genomförande av viss åtgärd, trots att det finns andra, mindre kostsamma åtgärder som part kan vidta för att uppfylla kravet från myndighet”, skriver Arbetsmiljöverket i sin överklagan.

Enligt Arbetsmiljöverket har kammarrätten inte tagit hänsyn till att arbetsgivaren skulle kunna reservera en toalett ombord som personaltoalett. Myndigheten anser att kammarrätten tagit för liten hänsyn till bristande renlighet på kundtoaletterna och lokförarnas bristande möjlighet att använda dem, och kräver att Högsta förvaltningsdomstolen tar större hänsyn till kvinnor och mäns skilda förutsättningar när det gäller sanitära förhållanden än kammarrätten gjort.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Jan (ej verifierad) tors, 08/26/2021 - 08:54
Tågtypen har enbart en toalett ombord, så arbetsmiljöverket tar inte in fakta. Resenären behöver också gå på toaletten då om sänder oaktat om de är man eller kvinna; toaletten är unisex.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA