Konkurrensverket får ny visselblåsartjänst

UPPHANDLING2022-06-20
Konkurrensverket öppnar en ny tjänst för visselblåsare inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Tjänsten står öppen för alla som genom jobbet fått information om missförhållanden, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I december i fjol infördes en ny visselblåsarlag, som en anpassning till EUs visselblåsardirektiv. Alla arbetsgivare med minst 50 anställda är enligt lagen skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Dessutom har ett antal statliga myndigheter fått i uppdrag att inrätta externa visselblåsarfunktioner inom utpekade ansvarsområden. Konkurrensverket har utsetts av regeringen att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling.

Visselblåsare kan slå larm om missförhållanden som de får kännedom om genom sitt nuvarande eller tidigare arbete, till exempel som arbetstagare, praktikant eller konsult, skriver Konkurrensverket i sitt pressmeddelande.

Den som rapporterar något till en visselblåsarfunktion måste ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som lämnas är sanna, det räcker till exempel inte med ett rykte. Man har inte rätt att lämna uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller rör nationell säkerhet.

Den som rapporterar ett missförhållande enligt visselblåsarlagen får ett särskilt skydd, under förutsättning att lagens krav är uppfyllda. Lagen ger ett skydd mot repressalier och ger den som rapporterar ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt. Det är inte tillåtet för företaget, organisationen eller myndigheten som anmäls genom visselblåsarfunktionen att försöka ta reda på vem som har rapporterat.

Den nya visselblåsarfunktionen, som öppnar 17 juli, kommer inte att ersätta de övriga kanaler Konkurrensverket har för att lämna tips eller klagomål. Den som vill underätta myndigheten om en överträdelse som inte upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang kan göra det även i fortsättningen, även om detta inte omfattas av reglerna i visselblåsarlagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.