Konkurrensverket föreslås få mer makt

KONKURRENSVERKET2020-11-20
Regeringen föreslår att Konkurrensverket ska få större befogenheter i sin tillsynsverksamhet. Myndigheten ska bland annat få rätt att själv besluta om konkurrensskadeavgifter.

I en proposition föreslår regeringen att Konkurrensverket får befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift och större befogenheter att utreda överträdelser. Syftet är enligt ett pressmeddelande att effektivisera konkurrenstillsynen och skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan EUs konkurrensmyndigheter. Propositionen är en anpassning till ett EU-direktiv från 2018 om konkurrensmyndigheters ställning.

Enligt regeringen är förslaget en reaktion på att den tekniska och digitala utvecklingen går snabbt och företag i allt högre utsträckning säljer sina varor över gränserna. Tillsynen ska kunna möta den utvecklingen för att inte seriösa företag, konsumenter och samhället ska drabbas av negativa effekter av konkurrensöverträdelser.

”En effektiv konkurrenstillsyn fyller en viktig funktion för ekonomin. Väl fungerande marknader leder till lägre priser, högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och i förlängningen till konkurrenskraft och tillväxt i Sverige och Europa”, konstaterar näringsminister Ibrahim Baylan, S, i pressmeddelandet.

Förslaget till ökad befogenhet att utreda överträdelser innebär bland annat att Konkurrensverket ska kunna fatta beslut om en sanktion för företag som inte medverkar i myndighetens utredningar. Tanken är också att det ska bli lättare att nå företag i andra EU-länder för delgivning av handlingar och indrivning av sanktioner och viten.

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar i ett pressmeddelande regeringens proposition:

”Den nya regleringen kommer ge Konkurrensverket bättre förutsättningar att bedriva en tillsyn som på ett tydligt, effektivt och rättssäkert sätt säkerställer att konkurrensreglerna efterlevs. Det är särskilt viktigt att kunna ingripa effektivt mot konkurrensbegränsningar på marknader där förändringstakten är hög och verksamheterna är gränsöverskridande,” kommenterar Rikard Jermsten förslaget.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.