Kontrollen brister inom den nya matchningen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-03-18
Arbetsförmedlingen brister i kontrollen av arbetssökande i försöksverksamheten med matchningstjänsten Rusta och matcha, anser Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, efter en granskning.

IAF har granskat om Arbetsförmedlingen inom försöksverksamheten med matchningstjänsten Rusta och matcha har skapat förutsättningar för en väl fungerande kontrollfunktion, när fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till lediga jobb eller utbildning. Enligt IAF är det Arbetsförmedlingens ansvar att kontrollen av rätten till ersättning fungerar även när fristående aktörer levererar matchningstjänster.

Granskningen visar att tidigare uppmärksammade brister i avvikelserapporteringen finns kvar. Det förekommer enligt rapporten fortfarande att fristående aktörer lägger samman flera händelser i en avvikelserapport och att de kontaktar arbetssökande innan de skickar en avvikelserapport. 

Arbetsförmedlingen behöver se till att de fristående aktörerna följer kraven på rapportering av avvikelser, menar IAF. Risken är annars att Arbetsförmedlingens myndighetsutövande funktion flyttas över till de fristående aktörerna. 

Enligt IAF har Arbetsförmedlingen utarbetade rutiner för hur leverantörsuppföljningar ska gå till, men myndigheten arbetar inte strukturerat med att fånga upp brister i avvikelserapporteringen. Det sker inte heller någon systematisk uppföljning och kontroll av hur väl de fristående aktörerna sköter avvikelserapporteringen.

IAFs bedömning är att Arbetsförmedlingen inte kan säkerställa att avvikelserapporteringen följer gällande krav. Uppföljningen och kontrollen behöver utvecklas, förbättras och systematiseras för att åtgärda och förebygga felaktigheter. Bristande uppföljning och kontroll kan minska incitamenten hos de fristående aktörerna att följa avtalen, skriver IAF. Även utifrån ett likabehandlings- och rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att myndigheten säkerställer en väl fungerande avvikelserapportering, framhåller tillsynsmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.