Kräver inflytande vid rektorsval i Uppsala

HÖGSKOLAN2016-10-11
Cheferna för samtliga fakulteter vid Uppsala universitet kräver en öppen process när en ny rektor ska utses. Kravet framförs i en skrivelse till universitets styrelse efter en mediedebatt om ett förslag att slopa inflytandet för anställda och studenter.

Mandatperioden för universitetets nuvarande rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg löper ut i slutet av 2017. Styrelsen, konsistoriet, har börjat diskutera hur rekryteringsprocessen ska se ut.

Bakgrunden till skrivelsen från fakultetscheferna är att Näringslivets forskningsberedning, en konstellation som finansieras av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, anser att universitetsanställdas och studenters inflytande vid rektorstillsättningar ”måste strypas”. Beredningen vill också minska öppenheten vid chefstillsättningar och öka möjligheterna att avsätta rektorer.

Till saken hör att Svenskt Näringslivs ordförande Carola Lemne även är ordförande i konsistoriet vid Uppsala universitet.

Förslaget har fått hård kritik från universitetshåll. Ett universitet bör inte drivas som ett privat företag, framhåller kritikerna, och Carola Lemne har uppmanats att ta avstånd från forskningsberedningens förslag. Hon säger dock till Dagens Nyheter att beredningen är en fristående grupp som kommit fram till sina egna slutsatser. Hennes egen uppfattning är att en rektor måste vara förankrad såväl på universitetet som i styrelsen.

Fakultetscheferna, dekanerna, beklagar i sin skrivelse att Uppsala universitet inte har en fastslagen ordning för rektorsval, och understryker att fakulteterna och studenterna nu måste få möjlighet att uttala sig om styrelsens förslag till formerna för det kommande valet. Den kollegiala hörandeförsamlingens möjligheter att välja mellan olika kandidater är avgörande för en ny rektors legitimitet, skriver de:

”Vi vill erinra om att vid Uppsala universitet är det kollegiala inflytandet centralt och förutsatt, vilket framgår av dess arbetsordning”. Den ”öppna process” som styrelsen redan har slagit fast måste gälla såväl valproceduren som själva genomförandet av valet, anser dekanerna.

STs sektionsordförande Marie Ols tycker att det är bra att många nu kliver till försvar för det kollegiala inflytandet på Uppsala universitet och, i förlängningen, övriga lärosäten i landet.

– I Fackförbundet ST menar vi att det kollegiala styressättet ingalunda är optimalt, men det vore ett steg i helt fel riktning att avskaffa det kollegiala styret till förmån för ren linjestyrning med en VD-liknande rektor i toppen. Vi anser i stället att det kollegiala styret bör byggas ut och innefatta kolleger på alla nivåer och inom alla befattningskategorier.

Det kollegiala systemet är särskilt betydelsefullt när det gäller valet av rektor, säger hon.

– Universitetet är väldigt decentraliserat. Rektorn får en samlande roll, så det är viktigt att hon eller han är väl förankrad.

Enligt rektor Eva Åkessons blogg kommer nästa konsistoriemöte 27 oktober sannolikt att besluta om formerna för rekryteringsprocessen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.