Backar om tillsättning av ny rektor

HÖGSKOLAN2016-10-27

Uppsala universitets styrelseordförande Carola Lemne backar från det omstridda förslaget att minska personalens inflytande när en ny rektor ska utses. Nu skickas ett nytt förslag ut på remiss för beslut i december. ”Vi står bakom det nya förslaget” säger ST-sektionens ordförande Marie Ols.

Den 15 september presenterade Carola Lemne ett förslag på att ändra valprocessen av rektor. I dag utses rektor i praktiken av anställda och studenter, men i det nya förslaget skulle personalens inflytande minska.

Carola Lemne är till vardags vd för Svenskt Näringsliv. Den 18 september skrev Näringslivets forskningsberedning en debattartikel i DN om att minska personalinflytande och insyn då rektor utses.

Carola Lemne beskylldes då i ett upprop från 859 lärare, forskare och doktorander för att sitta på dubbla stolar.

STs sektionsordförande vid universitetet Marie Ols och vice ordförande Janne Backlund försvarade det kollegiala inflytandet i en debattartikel i UNT:

”…det är i alla fall i någon mån en demokratisk styrelseform. Att avskaffa det kollegiala styret till förmån för ren linjestyrning, med en VD-liknande rektor i toppen, vore ett steg i helt fel riktning. Fackförbundet ST anser i stället att det kollegiala styret bör byggas ut och innefatta kollegor på alla nivåer och inom alla befattningskategorier.”

ST påpekar att styrningen av universitetet är extremt decentraliserad, med hög grad av självstyre på institutionerna. En rektor som tillsatts med stöd av personal och studenter får den legitimitet som krävs för att leda universitetet.

På onsdagen sammanträdde styrelsen igen under en studieresa till Lund. Där lade Carola Lemne fram ett modifierat förslag som på måndag skickas på remiss till personal- och studentorganisationer.

– Alla tre personalorganisationerna stöder det förslaget, säger Marie Ols. Det har utgått från det förfarande som användes vid förra rektorsvalet.

Det betyder att personalen och studenterna får behålla ett betydande inflytande vid rektorsvalet.

– Ja, det är vår tolkning, säger Marie Ols. Sedan tycker vi förstås att man kan utveckla det kollegiala inflytandet ytterligare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.