Kräver satsning på åklagarväsendet

RÄTTSVÄSENDET2018-04-06
Riksåklagare Anders Perklev kräver att regeringens satsning på polisen också leder till förstärkning av åklagarväsendet. ”Utan åklagare kan inga brott prövas i domstol”, skriver han i en debattartikel.

I debattartikeln i Dagens Nyheter konstaterar Anders Perklev att Polisväsendet får en anslagsökning om 7,1 miljarder kronor de närmaste tre åren. Antalet polisanställda ska öka med 10 000 personer fram till år 2024. Det är en välkommen satsning, eftersom den bidrar till samhällets förmåga att upptäcka och utreda brott, skriver han:

”Helt avgörande för att satsningen också ska leda till att fler personer som begår brott döms till straff är att det finns tillräckligt med åklagare. Åklagarens huvuduppgifter är att leda komplicerade brottsutredningar, att fatta beslut om tvångsmedel, att ta ställning till om åtal ska väckas samt att föra process i domstol.”

Åklagaren är en förutsättning för att det ska bli en rättegång, konstaterar Ander Perklev. Det är åklagaren som ska se till att brottsutredningar bedrivs effektivt och rättssäkert, samtidigt som brottsligheten blir mer komplicerad och svårutredd. Det är åklagaren som uppträder i domstol och vet vilka beviskrav som måste uppfyllas. Ändå finns inga besked om ökade resurser, skriver riksåklagaren. Nuvarande anslag räcker inte för att anställa en enda ytterligare åklagare. Utan ett höjt anslag 2019 måste Åklagarmyndigheten minska antalet åklagare, förklarar han:

”Utan en rimlig relation mellan antalet poliser och åklagare riskerar åklagarna att bli en flaskhals. I värsta fall kan det bli så att de många nya brott som den förstärkta polisorganisationen förväntas klara upp aldrig når domstolarna. Därmed riskerar också nyttan med satsningen att urholkas”, skriver Anders Perklev.

Det krävs en långsiktig och stabil finansiering av åklagarväsendet, påpekar riksåklagaren. Det vore rimligt att regeringen tar ställning till hur många åklagare det bör finnas inom åklagarväsendet på kort och lång sikt och tar fram en plan tas fram för hur det ska kunna åstadkommas.

”Om regeringen på allvar vill öka tryggheten mot brott vore det naturligt att, utöver satsningen på polisen, ta tillvara den potential som finns inom åklagarväsendet. Det kräver i så fall beslutsamhet och en uthållighet som sträcker sig längre än ett enstaka budgetår”, skriver Anders Perklev.

Anders Perklev, riksåklagare.
Bild: Thomas Carlgren
Anders Perklev, riksåklagare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.