Kriminalvården föreslås få knappt hälften av vad myndigheten begärt

KRIMINALVÅRDEN2023-04-14

Regeringen föreslår att Kriminalvården får 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2023. Det kan jämföras med de 750 miljoner kronor som myndigheten har begärt. Regeringen vill också öka Säpos anslag med 50 miljoner kronor i år.

När fler personer grips och lagförs innebär det att Kriminalvården behöver stärkas och växa ytterligare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Beläggningen i häkten och anstalter är ansträngd. Den påbörjade utbyggnaden måste enligt pressmeddelandet fortsätta med full kraft. Regeringen föreslår därför att 300 miljoner kronor avsätts till Kriminalvården i vårändringsbudgeten.

I sitt budgetäskande tidigare i våras begärde Kriminalvården att årets anslag skulle utökas med närmare det dubbla, 750 miljoner kronor. Resurserna behövs för att möjliggöra lönestrategiska satsningar och för att fullfölja planen för platsutbyggnad, skrev myndigheten då i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget vill regeringen också utöka anslaget till Säkerhetspolisen, Säpo, med 50 miljoner kronor i år. I pressmeddelandet betonar regeringen att Ryssland och andra auktoritära stater agerar alltmer aggressivt, samtidigt som det finns en växande extremism. Det handlar om underrättelseinhämtning, cyberangrepp, desinformation och andra former av påtryckningar, påverkanskampanjer och fysiska angrepp. Den senaste tidens händelseutveckling har enligt pressmeddelandet bidragit till ett ökat attentatshot mot Sverige och svenska intressen.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA