Anstalten Norrtälje och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.
Bild: Kriminalvården
Anstalten Norrtälje och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Kriminalvården går upp i stabsläge

KRIMINALVÅRDEN2020-09-22
Platsbristen inom Kriminalvården är nu så allvarlig att förmågan att klara grunduppdraget är hotad. Därför har myndigheten beslutat att gå upp i krisledningsstab, skriver myndighetens generaldirektör Martin Holmgren i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Trycket på Kriminalvården har ökat kraftigt de tre senaste åren, med svår platsbrist som följd, konstaterar Martin Holmgren i debattartikeln. Beläggningen på anstalterna ligger över 100 procent och i häktena strax under 100 procent. Det finns ingenting som tyder på en avmattning. Enligt Martin Holmgren skapar det stora svårigheter med att till exempel omplacera intagna vid ordningsstörningar och att genomföra nödvändigt underhåll. I kombination med pandemin sätter detta verksamheten under mycket hård press.

Därför har Kriminalvården beslutat att gå upp i så kallad krisledningsstab. Det möjliggör kortare beslutsvägar, koncentration av resurser och ökade befogenheter.

”Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa påföljder på ett säkert, humant och effektivt sätt samt att förebygga återfall i brott. Som myndighetschef är jag ansvarig för att uppdraget utförs, men också för att göra prioriteringar och beskriva vilka konsekvenser dessa får. Jag vill därför vara tydlig med att samtliga delar av vårt grunduppdrag just nu utmanas kraftigt”, skriver Martin Holmgren.

Chefen för Kriminalvården pekar ut tre stora utmaningar som Kriminalvården står inför:

  • Förmågan att bidra till färre återfall i brott riskerar att minska ju längre platsbristen pågår, eftersom resurserna i stället går till att hantera platsbristen och lösa akuta problem
  • Platsbristen är särskilt allvarlig i den högsta säkerhetsklassen, där intagna placeras som är dömda för allvarlig brottslighet och med förhöjd risk för våld, rymning, fritagning och fortsatt brottslighet. Där finns kopplingar till organiserad brottslighet och olika former av våldsbejakande extremism. Att det är just i den här säkerhetsklassen som platsbristen är som svårast är särskilt problematiskt.
  • De senaste tre åren har Kriminalvården öppnat cirka 1 000 platser, bland annat genom att skapa så kallade beredskapsplatser, där intagna delar rum eller genom att gemensamhets­utrymmen tas i anspråk.

”Läget är nu så pressat att vår förmåga att klara grunduppdraget är hotad. Det är mitt och mina medarbetares ansvar att klara detta och vi har fullt fokus på att lösa uppgiften”, skriver Martin Holmgren i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.