103 nya platser i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2020-11-16

Kriminalvården har fått fram 103 nya beredskapsplatser på befintliga anstalter. Det blir fler dubbelrum, samtidigt som ytor som tidigare inte använts för boende utnyttjas.

På tolv anstalter runt om i landet tas redan under november ytterligare 103 så kallade beredskapsplatser fram. Ytterligare cirka 100 platser tas i bruk senare. Enligt ett pressmeddelande är detta ett led i ett intensivt arbete med att möta det höga beläggningstrycket på landets anstalter och häkten. Varje verksamhetsställe inom myndigheten har inventerat sina möjligheter att förtäta beläggningen.

”Det handlar om att göra om utrymmen till bostadsrum, men främst om utökad dubbelbeläggning, det vill säga att dela rum. Det här utmanar givetvis det svåra läge vi redan befinner oss i, men det är absolut nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag”, konstaterar generaldirektör Martin Holmgren.

Beläggningen i Kriminalvårdens anstalter och häkten är extremt hög. I september inrättades en krisledningsstab för att hantera platsbristen. Den gav verksamheten i uppdrag att inventera sina möjligheter att öppna fler beredskapsplatser. Inventeringen resulterade i cirka 200 sådana platser, som beräknas kunna tas i drift de närmaste månaderna. De 103 nu beslutade platserna är de som bedömts kunna öppna snabbast.

”Alla, lokalt och regionalt – chefer, medarbetare, skyddsorganisationen och fack – har jobbat hårt med detta. Och ur ett myndighetsperspektiv har Kriminalvården gjort något rätt otroligt – fått fram 103 platser på bara en månad”, understryker krisledningsstabens ledare Joakim Righammar i pressmeddelandet.

De aktuella 103 platserna är fördelade på anstalterna Haparanda, Gävle, Saltvik, Tygelsjö, Kristianstad, Ystad, Brinkeberg, Johannesberg, Rödjan, Skogome, Östragård och Skenäs.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.