Kriminalvården ska bygga ut anstalterna i Norrtälje respektive Österåker.
Kriminalvården ska bygga ut anstalterna i Norrtälje respektive Österåker.

Kriminalvården planerar för fler nya platser

KRIMINALVÅRDEN2020-12-17

Kriminalvården fortsätter utbyggnaden för att lösa platsbristen i landets anstalter. Myndigheten har beslutat att anstalterna Norrtälje och Österåker ska växa med 300 platser var, genom att ett antal så kallade typhus byggs.

Klass 1-anstalten Norrtälje har i dag 171 platser. Enligt ett pressmeddelande från Kriminalvården är anstalten särskilt lämplig för nya typhus, eftersom de kan tas i drift inom relativt kort tid och utan att pågående verksamhet behöver avbrytas. Det beror bland annat på att anstalten redan har en färdig mur norr om dagens anstaltsområde.

”Det här är en lågt hängande frukt för Kriminalvården, som behöver fler platser. På Norrtälje kan man bygga utan att störa vare sig verksamheten eller omgivningen”, konstaterar anstaltens chef Stefan Bengtsson i pressmeddelandet.

Nu har generaldirektör Martin Holmgren fattat ett så kallat initieringsbeslut att bygga ut Norrtäljeanstalten. Det är enligt pressmeddelandet fortfarande ett tidigt skede i byggprocessen, men de nya platserna ska tas i bruk snarast möjligt. Närmast ska en detaljerad förstudie göras.

Också klass 2-anstalten Österåker ska byggas ut med typhus. Här finns ett förberedelsearbete gjort, men planerna har legat på is sedan 2018. Nu är planerna aktuella igen.

”Det är helt rätt tid nu, och vi har definitivt gott om plats för att växa, och är anpassade för att ha ett betydligt större klientuppdrag än idag”, menar Österåkersanstaltens chef Fredrik Thunberg.

För bara fem år sedan hade Österåker 230 platser. 130 av dem försvann när myndigheten tvingades stänga det gamla så kallade G-huset på grund av svåra vattenskador. Sedan dess har huset rivits. Fastighetsägaren Specialfastigheter har en stor tomt i skogen sydväst om fängelset, förutom den yta där G-huset tidigare stod.

Den första etappen i Österåker byggs på anstaltsområdet och beräknas vara klar 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA