Anstalter avvecklar 12-stegsprogrammet

KRIMINALVÅRDEN2021-04-21

Kriminalvården har beslutat att lägga ned missbruksprogrammet 12-steg. När de 170 särskilda behandlingsplatserna omvandlas till normalplatser möjliggörs en ökning av det totala antalet anstaltsplatser.

12-stegsprogrammet är ett ettårigt behandlingsprogram som Kriminalvården erbjudit på fyra olika anstalter. Enligt ett pressmeddelande inleds avvecklingen av programmet omedelbart. De fackliga förhandlingarna om förändringen är redan genomförda. De programledare som berörs kommer att erbjudas utbildning för att leda antingen basprogrammet Krimfokus och/eller missbruksprogrammet Våga välja. Enligt Kriminalvårdens pressmeddelande är syftet att ge fler klienter möjlighet att genomgå behandlingsprogram och andra återfallsförebyggande insatser.

Enligt chefen för Kriminalvårdens behandlingsenhet, Martin Lardén, når Kriminalvården bara var femte klient med sina olika behandlingsinsatser, medan sju av tio av de intagna har någon slags missbruksproblematik. 12-stegsprogrammet är en tidskrävande behandling, vilket gör att andra insatser inte hinns med:

”Vi behöver nå betydligt fler, och helst tidigt under deras anstaltstid. Genom att omvandla 12-stegsplatserna till normalplatser kommer vi kunna nå fler totalt sett”, menar Martin Lardén i pressmeddelandet.

Parallellt med avvecklingen av 12-stegsplatserna inför myndigheten ett nytt utbud av behandlingsprogram, som ska vara mer enhetligt och tillgängligt. Basprogrammet blir Krimfokus, baserat på kognitiv beteendeterapi, som just nu testas på tre anstalter. Under hösten kommer Krimfokus att införas på fler verksamhetsställen. Krimfokus etableras på alla de fyra anstalter som haft 12-stegsprogrammet.

”De flesta av våra klienter har en bred problembild och behöver många olika insatser. Efter att tidigt i verkställigheten ha genomgått basprogrammet Krimfokus, som bland annat adresserar missbruksproblematik men också våld och allmänkriminalitet, kan de klienter som har särskild problembild eller längre verkställighetstid komplettera med andra insatser”, konstaterar Martin Lardén.

Fyra anstalter avvecklar

Missbruksprogrammet 12-steg har hittills bedrivits på anstalterna Gävle, Hinseberg, Skänninge och Österåker.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA