Föreslår mer pengar till rättsväsendet

RÄTTSVÄSENDET2021-04-08
I den kommande vårbudgeten föreslår regeringen att rättskedjan får förstärkta anslag med 250 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt förstärkt arbete mot organi­serad brotts­lighet.

Antalet ären­den hos Åklagar­myndig­heten har ökat kraftigt, sär­skilt de som gäller grova och svår­utredda brott, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Det har i sin tur lett till ett mycket stort antal häktade under förra året och haft bety­dande påver­kan på Åklagar­myndig­hetens verk­sam­het. Myndig­heten behöver enligt regeringen anställa fler åklagare för att kunna vara en effek­tiv del av rätts­kedjan, varför regeringen föreslår att det skjuts till 90 miljoner kronor extra till Åklagarmyndigheten.

Kriminal­vårdens medel­belägg­ning ökade enligt regeringen med cirka 1 000 intagna från 2018 till 2020. Det är fortsatt en ansträngd beläggningssituation både i häkten och på anstalter. Kriminalvården planerar en kraftig utbyggnad av antalet platser under den kom­mande tioårsperioden. Regeringen föreslår därför ett tillskott på ytterligare 50 miljoner kronor för att upprätt­hålla kvalitet, effekti­vitet och säker­het.

Den ökade måltillströmningen har också ökat belastningen på domstolarna.  För att dom­stolar­nas arbete fort­sätta vara effek­tivt och rätts­säkert föreslår regeringen ett ökat anslag med 50 miljoner kronor.

Regeringen anser också att ansla­get till Eko­brotts­myndig­heten bör höjas med 30 miljoner kronor för att möta fler och mer resurs­krävande ärenden.

Också Rättsmedicinalverket föreslås få ett tillskott med 10 miljoner kronor för att kunna öka sina insatser kring teknisk bevis­ning, samtidigt som Tullverket borde få 20 miljoner kronor extra till utveckling och förstärkning av viss teknisk utrustning, enligt regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.